Wabenation

Wabenation är en organisation för att främja personlig utveckling och helhetshälsa;

  • Vi lär ut färdigheter och förhållningsätt för att främja mentalt, emotionellt  och kroppsligt välmående.
  • Vi integrerar det ”bästa” från både traditionell västerländsk kunskap och österländska läror
  • Vi vill främja självständigt tänkande, inifrånstyrt förhållningssätt och det egna ansvaret för sitt liv och hälsa

Vi som jobbar i Wabenation värnar om att utveckla det som är friskt, välfungerande och skapar vishet. Vi har satt samman olika självhjälpsmetoder som syftar till att underlätta för människor att fungera i ett samhälle präglat av informationsöverflöde, högt tempo och höga krav från såväl sig själv som sin omgivning.

Vi ser ett behov av att ha enkla men effektiva dagliga rutiner för att ta hand om och utveckla vårt mentala, emotionella och fysiska välmående i vårt moderna samhälle. Att skapa jämnvikt mellan prestation, vardagsliv, utveckling och avkoppling.

Då vi tror på att hälsa skapas genom ökad egen förståelse, anser vi framförallt att Wabing är en metodskola där man lär sig ett inifrånstyrt förhållningssätt till livet. Det handlar om att bli ”sin egen vetenskapsman” som själv kan pröva och utvärdera information, källor och metoder. Målet är att själv kunna avgöra om, när och hur något är lämpligt eller hjälpsamt för en – något vi kallar ”Wabe-principen”.

För att ha ett brett perspektiv på hälsa och välmående består de som jobbar i Wabenation av en tvärvetenskapligt sammansatt grupp från olika yrkesgrupper som yogalärare, naprapat, psykolog, mindfulness- och meditationslärare, universitetslärare och civilingenjör. Alla har vi gemensamt att vi finner inspiration i att jobba aktivt med att utveckla såväl vår egen som andras hälsa.

Det vi lär ut vilar på vetenskaplig grund, beprövade erfarenheter eller gamla välbeprövade västerländska och österländska läror. Vår avsikt är att kontinuerligt utvärdera vårt arbete, samt bedriva vetenskaplig forskning där vi anser det lämpligt.

Initiativtagaren till Wabenation

Jonas Nordström, PhD, MSc, är initiativtagare till Wabenation och arbetar utöver på företaget som lärare på Arizona State University.

Jonas är utbildad civilingenjör i botten men blev sedan reservofficer och tjänstgjorde i ett av de svenska specialförbanden. Den militära träningen och tjänstgöringar på bland annat Balkan och i Afghanistan gav Jonas erfarenhet av att hantera kris, stress och trauma. Komplexiteten i arbetet gjorde att ett allt större intresse växtes för psykologi och gamla traditionella läror. Från kurser i psykologi, neuropsykologi och transpersonell psykologi i såväl Sverige som USA, till Indien och yogalärarutbildning, och tillslut Hawaii och en doktorsexamen i esoteriska studier.

Numer har Jonas har arbetat i femton år som utbildare, handledare och terapeut inom krishantering och stress- och traumabehandling. Under de åren har Jonas arbetat nära tillsammans med skaparen av TRE ®,  Dr David Berceli, PhD, med att använda de neurogena skakningarna i framförallt stress och traumabehandlingar. Med Dr Bercelis godkännande och uppmuntran, har Jonas integrerat de neurogena skakningarna som en del i Wabekonceptet som en kroppsmeditation.

För Jonas har arbetet som militär och terapeut visat att den traditionella naturvetenskapliga modellen inte alltid räcker när verkligheten är så komplex. Här utgör en syntes av östliga och västerländska andliga filosofier och traditioner ett bra komplement, vilka innefattas i de esoteriska lärorna. Men den viktigaste slutsatsen Jonas dragit är nog att man måste lära sig tänka själv, bygga upp tilliten till sin egen bedömning och finna svaren inom sig själv.

Jonas har under hela sitt liv tävlat i en rad olika sporter, nu senast i olympisk tyngdlyftning. Utifrån sporterna, arbetet som militär och terapeut har det blivit tydligt för Jonas att psyke och kropp är en enhet. För att må psykiskt bra och prestera mentalt måste man vara i god fysiskt i form, och vice versa.

Trots att många håller med om det finns ännu inte så många forum för helhetshälsa. Därför bildades Wabenation – en kombination av fysisk och psykologisk hälsa samt visdom. Via detta forum söker vi fler som är intresserade av att gå samma väg. Försvarsmakten drillade att man skulle leva som en föregångsman. Och i Wabenation anser vi det vara en självklarhet – lär man ut helhetshälsa så är det naturligtvis så att man även arbetar med sin egen hälsa och lever som man lär!

Följ oss på instagram