Wabing the waves of life

You can’t stop the waves…                              

            …but you can learn to surf!

                                                      Jon Kabat-Zinn

Wabing vänder sig till dig som är intresserad av personlig utveckling, helhetshälsa och strategier för att hantera livet på ett bra sätt. Med det menar vi bland annat att lära sig hur man förblir närvarande i sig själv samtidigt som man lever i en värld av ständig rörelse och förändring. För att underlätta att förstå detta dynamiska förhållningssätt mellan inre närvaro och yttre aktivitet har vi skapat ordet wabe.

Ordet wabe är en sammansättning av de två första bokstäverna i det engelska ordet wave och det engelska ordet be. Medan vi förknippar vågen med ständig rörelse kopplar vi ett varande till den inre kontakt med sig själv som vi anser nödvändig för att kunna ”wabing the waves of life”.

To Wabe – Att Wäjba

Att ha modet, inre närvaron och urskiljningsförmågan
att navigera i linje med sin djupare inre sanning och samtidigt uppleva flöde
och synkronicitet med olika yttre händelser och omständigheter i ens liv.

LYSSNA PÅ skådespelaren Matthew McConaughey när han närmast ordagrant beskriver betydelsen av ordet To Wabe – Att Wäjba.

Wabenation

Vi som jobbar i Wabenation värnar om att utveckla det som är friskt, välfungerande och skapar vishet. Vi har satt samman olika självhjälpsmetoder som syftar till att underlätta för människor att fungera i ett samhälle präglat av informationsöverflöde, högt tempo och höga krav från såväl sig själv som sin omgivning.

Vi ser ett behov av att ha enkla men effektiva dagliga rutiner för att ta hand om och utveckla vårt mentala, emotionella och fysiska välmående i vårt moderna samhälle. Att skapa jämnvikt mellan prestation, vardagsliv, utveckling och avkoppling.

Då vi tror på att hälsa skapas genom ökad egen förståelse, anser vi framförallt att Wabing är en metodskola där man lär sig ett inifrånstyrt förhållningssätt till livet. Det handlar om att bli ”sin egen vetenskapsman” som själv kan pröva och utvärdera information, källor och metoder. Målet är att själv kunna avgöra om, när och hur något är lämpligt eller hjälpsamt för en – något vi kallar ”Wabe-principen”.

För att ha ett brett perspektiv på hälsa och välmående består de som jobbar i Wabenation av en tvärvetenskapligt sammansatt grupp från olika yrkesgrupper som yogalärare, naprapat, psykolog, mindfulness- och meditationslärare, universitetslärare och civilingenjör. Alla har vi gemensamt att vi finner inspiration i att jobba aktivt med att utveckla såväl vår egen som andras hälsa.

Det vi lär ut vilar på vetenskaplig grund, beprövade erfarenheter eller gamla välbeprövade västerländska och österländska läror. Vår avsikt är att kontinuerligt utvärdera vårt arbete, samt bedriva vetenskaplig forskning där vi anser det lämpligt.

Kontakt

Vill du lära dig Wabing?

Vill du lära dig att lära andra Wabing?

Vill du vara med och göra vår jord lite Wabigare?

Vill du helt enkelt bara vara en Waby?

Oavsett vad du vill så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Therese Ericson
VD och Medgrundare

[email protected]

Maria Lindhe
Leg Psykolog och Medgrundare

[email protected]

Jonas Nordström, PhD
Grundare

[email protected]