Wabing-instruktör Level 2

Wabinginstruktör Level 2 syftar till fördjupa kunskapen och hantverket kring att använda Wabing i såväl sin egen utvecklingsprocess som när man lär ut det till andra.

Förkunskapskrav

 • Genomfört Wabinginstruktör Level 1
 • Själv regelbundet tillämpat Wabing under en längre period (minst 2-3 gånger per vecka under de senaste 3-6 månader inför kursen)

Omfattning

 • 2 dagars Wabing Level 2 instruktörskurs
 • Webbinarium om Kropps- och Karaktärsstrukturer (ca 4 h)
 • Webbinarium om Self Myofascial Release (SMR) (ca 4 h)
 • 2 st frivilliga Frågor & Svar Webbinarium á 1 h

Innehåll

2 dagars Wabinginstruktörskurs:

 • Fördjupa hantverket kring tillämpningen av Wabing
 • Praktiskt träna på att använda hands on/off assist (såväl med enskild klient som under grupp-pass)
 • Jobba 2 & 2 i syfte att låta The Good Vibrations® röra sig fritt i kroppen
 • Hur använda Wabern och lacrosse bollar för att låta The Good Vibrations® röra sig fritt i kroppen
 • Inkludera “Sharp Mind” meditation för att bland annat stabilisera vid emotionell överkänslighet, samt generell ökad mental klarhet
 • Gå igenom hur man process-styrt kan leda en grupp igenom de 5 wabingpassen och lära ut de tillhörande 5 Wabing förmågorna (under 6-7 tillfällen)

Webbinarium Kropps- och Karaktärsstrukturer (genomförs efter 2 dagarskursen):

 • Universella kropps- och karaktärstyper och dess påverkan på kognition, emotioner och beteenden
 • Identifiera sin primära och sekundära kropps- och karaktärstyp (primära och “kollapsade”)
 • Förstå kroppsliga spänningsmönster relaterat till varje kroppsstruktur
 • Förstå emotionella mönster relaterat till varje karaktärstyp
 • Lära sig om olika utvecklingsfaser och tillhörande behov för varje fas
 • Tillämpa olika övningar och meditationer för att identifiera, “läka” och tillgodose de behov som inte har tillgodosetts under uppväxten

Webbinarium Self Myofascial Release (genomförs efter 2 dagarskursen):

 • Hur använda Wabern och lacrosse bollar för att frigöra spänningar i kroppen och skapa mer utrymmer för The Good Vibrations®
 • Hur använda Wabern och lacrosse bollar för att frigöra fysiska och emotionella spänningar relaterat till sin specifika kropps- och karaktärstyp (i syfte att “läka” sin struktur)

Plats & Datum

Stockholm den 11-12:e september 2021 kl 09:00 – 16:30

Anmälan

Maila [email protected] senast 30:e maj

Kursavgift

7.500:- inkl. moms (6.000:- exkl. moms).
För dig som är årsmedlem i Wabenation erhålls 20 % rabatt på kurspriset.

Betalningsvillkor

När du anmäler dig kommer inom en vecka en faktura som skickas via mail till angiven e-post adress. Betalningstid: senast 30 dagar före första utbildningsdag. Vid speciella behov kan fakturan delas upp i två lika delar (en del betalas före kursstart och en del två månader efter kursstart). Om du behöver avboka din anmälan så kan du fram t.o.m. 30 dagar innan datum för utbildningsstart göra detta utan kostnad. Vid avbokning senare än 30 dagar innan kursstart betalas kursavgiften endast tillbaka vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

Återbetalning

Om du behöver avbryta din utbildning pga. giltiga skäl, t.ex. sjukdom med uppvisande av läkarintyg återbetalas outnyttjad del av kursavgiften. Om du avbryter utbildningen av personliga skäl erbjuds du att gå klart den senare.