Wabing

Wabing är en resiliens och återhämtningsmetod som består av:

  1. Stretch- och pressurövningar
  2. The Good Vibrations® – Neurogena skakningar
  3. Resiliensmeditationer

I Wabing arbetar vi med kropp, känslor och tankar integrerat. Det primära syftet är att skapa djupare muskulär avslappning, förbättra ens känslomedvetenhet, samt nå ett lugnt och koncentrerat sinnestillstånd.

När tankarna är stilla och man är i känslomässig kontakt, är det lättare att finna ut vad vi egentligen tycker, tänker och känner, det vill säga ”vem vi egentligen är”. Det långsiktiga målet är att vår inre sanning ska få reflekteras utåt i våra handlingar. Ju mer kongruent vårt inre är med vårt yttre, desto lättare är det att leva ett liv som vi känner oss tillfreds med, får energi av och där vårt ”sanna jag” får en chans att komma fram.

Vidare är Wabing en enkel och effektiv metod för att varva ned efter en aktiv dag. Resultatet brukar vara att nervsystemet återgår till balans och att ens motståndskraft mot livets oundvikliga utmaningar över tiden ökar.

I Wabing använder vi de neurogena skakningarna som en kroppsmeditation i syfte att:

  • Skapa djupare muskulär avslappning,
  • Etablera ett lugnt och koncentrerat sinnestillstånd
  • Förbättra ens känslomedvetenhet
  • Processa och integrera sinnesintryck, tankar och känslor
  • Öka ens motståndskraft mot livets oundvikliga utmaningar

The Good Vibrations®

I The Good Vibrations® – neurogena skakningar – aktiverar vi en funktion i nervsystemet som visat sig ha positiva effekter för stressreglering och djupavslappning. I en stressad situation är kroppens naturliga respons kamp, flykt eller frys. Syftet med dessa stressreaktioner är att sätta människan i beredskap för att bemöta stressorn (kamp), ha energi att undkomma (flykt) eller att stelna till och ”spela död” (frys).

Observationer av hur olika djur och människor reagerar efter stressande händelser visar att nervsystemet även verkar ha utvecklat ett naturligt sätt att återställa balans efter en aktiv stressrespons. Genom att automatiskt generera vibrationer, skakningar eller specifika rörelsemönster i musklerna, så kallade neurogena skakningar, är hypotesen att nervsystemet kan fullfölja kamp-, flykt- eller frysmekanismen.

Att utnyttja denna naturliga funktion för stressreglering och djupavslappning är just vad The Good Vibrations® handlar om. Resultatet brukar vara att spända muskler gradvis slappnas av och att nervsystemets vila- och återhämtningssystem återaktiveras. Vidare är det även vanligt att uppleva att sinnet når ett klart, harmoniskt och koncentrerat tillstånd – idealiskt för att fatta beslut, få överblick över en situation eller generera kreativa idéer.

De neurogena skakningarna kan användas med olika syften, bland annat i kroppsterapier vid behandling av stress eller trauma (TRE® – Trauma Releasing Exercises, Bioenergetics Analysis, SE – Somatic Experience). I Wabing använder vi de neurogena skakningarna – The Good Vibrations® – som ett verktyg i syfte att utveckla vårt mentala, emotionella, och fysiska välmående.

I Wabing sker användningen av de neurogena skakningar – The Good Vibrations® – i samarbete med Dr David Berceli, skaparen av TRE®.

Resiliensmeditationer

Efter The Good Vibrations® brukar tankarna stillas och man kommer mer i känslomässig kontakt. Det leder till att det är lättare att få bra effekt av våra meditationsövningar. Vi har satt samman serier av olika meditationer som gör det lättare att förnimma vad vi egentligen tycker, tänker och känner på djupet.

Genom dessa tränar vi upp och fördjupar förmågan att vara i ett meditativt och klartänkt tillstånd, något vi kallar Wabingtillstånd. Med ett regelbundet ”Wäjbande” är Wabingtillståndet något man har stor glädje av även utanför Wabingpassen. Intentionen är att gradvis bli mer ”inifrånstyrd”. Med det menar vi att låta sig styras av den egna viljan, glädjen och inspirationen istället för att styras för mycket av omvärldens krav och förväntningar. Det långsiktiga målet är att låta den vi egentligen innerst inne är reflekteras utåt i våra handlingar. Ju mer i samklang vårt inre är med vårt yttre desto mer tillfredställande brukar livet kännas.

Prova ett Wabingpass

Under ett Wabingpass får du uppleva hur djupavslappning kan tas till en ny nivå. Passet består av inledande flexibilitetsövningar », The Good Vibrations® –  (neurologiskt generade skakningar)  och avslutas med olika meditationsövningar. Genom att använda sig av The Good Vibrations® – en naturlig återställningsmekanism efter stress – stillas tankarna och upplevelsen brukar vara att man är i mer känslomässig kontakt, vilket gör att meditationsövningarna blir väldigt effektiva även för de som aldrig prövat på meditation tidigare.

Rapporterade effekter:

Minskade nivåer av oro, smärta eller stress

Mer avslappnade muskler och ett balanserat nervsystem

Djupare relation och kontakt med såväl sig själv som med personer i sin omgivning

Förbättrad rörlighet och kroppshållning

Ökad koncentrationsförmåga

Ökat välbefinnande

Nedan kan du prova Wabingpass 1 – Komma igång med The Good Vibrations® – från vårt online webinar i Wabing.